Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja – Ivan Cankar

dokumentarni film, 79 min, 2018, Slovenija, premiera
Friendly Production
Režija: Dušan Moravec
Spletna stran
Sodni stolp, četrtek, 30.8.2018 ob 20:00 uri 

Sinopsis

Glavni lik v celovečernem dokumentarnem filmu je Ivan Cankar, naš prvi profesionalni pisatelj. Javni intelektualec, ki ni nikoli tiho. Rad se prepira, zmerja, pljuva, četudi po svojih ljudeh. Največkrat upravičeno, ker so etično vprašljivi. Večni upornik, večno v dolgovih, večno brez denarja, ki si ga kar naprej sposoja, moleduje za honorarje, največkrat za knjigo, ki je še ni napisal. Da bi prišel do njega, prodaja svoje risbe in rokopise. Nemalo denarja požene po grlu. In tukaj so še njegove ženske, fiktivne in resnične. V literaturi jih povzdiguje, v življenju zaničuje. Od njih beži, kot beži od odgovornosti. Odgovoren je samo za svoje fiktivne like. Umetnik pač. Tako kot Kurent, mitološko bitje – glasbenik, ki proda dušo hudiču -, kar po smrti postane tudi Cankar. Mit. Cankar že za življenja velja za vrhunskega umetnika, kar je tudi Kurent kadarkoli se oglasi njun genij, so ljudje očarani. Pa tudi zgroženi, sploh, ko se streznijo. Cankar Kurenta napiše v Sarajevu, prav tako takrat tudi Hlapce in to komaj nekaj let pred atentatom na prestolonaslednika habsburške monarhije. Kurentova usoda, usoda umetnika nasploh – preganjanega, zaničevanega, nerazumljenega, podobno, kot je to danes -, preganja Cankarja vse življenje. To se simbolično konča z razpadom Avstro-Ogrske in ustanovitvijo Jugoslavije. Doleti ga smrt nevredna velikega pisatelja. Film nam skozi pripovedko Kurent prikaže vse bistvene sestavine Cankarjeve literature. Zgodbo o njegovem delu in življenju pa nam pripovedujejo akad. France Bernik, književnica Alenka Puhar, Dr. Manca G. Renko, Dr. Mateja Ratej in mnogi drugi poznavalci njegovega izjemnega opusa. Odlomke iz pripovedke Kurent interpretira Jurij Souček, v film pa so prikazani tudi odlomki iz sodobne različice Kurenta, mjuzikla Rok Kurent. Posebnost filma so tudi animirane sekvence, ki prikazujejo čas pred in takoj po koncu prve svetovne vojne, ko se pisa teljevo razburkano življenje tudi konča, njegova smrt paše vedno ostaja nepojasnjena.

Ustvarjalci

Režija: Dušan Moravec
Scenarij: Matjaž Pikalo
Kamera: Matjaž Mrak, zfs
Montaža: Jurij Moškon
Direktor fotografije: Matjaž Mrak, zfs
Kostumografija: Zarja Predin
Oblikovalka maske: Anita Ferčak
Avtorica animiranih delov filma: Anka Kočevar
Skladatelj: Dejan Učakar
Izvajalci: Simfonični orkester Glasbene šole Krško

Režija

Dušan Moravec

Dušan Moravec (r. 1964, Ljubljana) je režiser in scenarist številnih slovenskih dokumentarnih filmov. V mladosti je bil član znanega idrijskega punk rock banda Kuzle, kasneje pa številna leta deloval kot novinar. Od leta 2000 naprej se je posvetil izključno ustvarjanju dokumentarnih filmov kot režiser in (ko)-scenarist. Je avtor 24 bio dokumentarnih filmov, ki so nastali v produkciji številnih slovenskih neodvisnih produkcijskih hiš ali v produkciji RTV Slovenija. Številni izmed filmov so bili predstavljeni na mednarodnih filmskih festivalih ter nekateri med njimi tudi nagrajeni.

  • Nagrada za najboljši film DORF Vinkovci 2013, Hrvaška
  • Nagrada za najboljši film Festival vina in filma Grossman 2014, Slovenija
  • Nagrada za najboljši film in zlata medalja Beograda – Festival kratkog In dokumentarnog filma Beograd 2015 Srbija
  • Nagrada za najboljši film Dorf Vinkovoci 2016 Hrvaška

Filmografija

STISNJENI V KOTU, dokumentarni film, 58 min, 2003
NA PRVI POGLED, dokumentarni film, 70 min, 2007
ZGODBA IZ IDRIJE, dokumentarni film, 52 min, 2008
DRŽAVLJAN DIAREJA ALI KDO JE TOMAŽ LAVRIČ – dokumentarni film, 50 min;
PRAVI ČLOVEK ZA KAPITALIZEM, dokumentarni film, min, 2013;
ELEKTRIČNE SANJE dokumentarni film, 75 min, 2017;
JEKLENE PTICE NAD IDRIJO dokumentarni film, 75 min, 2018


English

 

Synopsis

 Ivan Cankar, the first Slovene professional writer, is the main character in this full feature documentary film. He was a public intellectual, who never remained silent. He liked to argue, insult people, spit, sometimes even on his own people. In most cases these actions were justified, as the people were ethically questionable. He was an eternal rebel, in eternal debts, constantly without money, he kept on borrowing, begging for payments, most often for books he had not written yet. He would sell his drawings and manuscripts to raise some money. He spent a lot of his money on drinks. And of course, there were women, fictitious and real. In literature he praised them , in life he felt contempt for them. He ran away from them, in the same way as he ran from his responsibilities. The only responsibility he acknowledged was for his fictitious characters. An artist. After his death Cankar became a mythological being, similar to Kurent a musician who sold his soul to the devil. A myth. Already during his lifetime Cankar was believed to be an outstanding artist, similar to Kurent people were always fascinated when they heard the genius of one or the other. They were all so appalled, especially when they sobered up. Cankar wrote Kurent during his stay in Sarajevo, where he also wrote The Farmhands, both merely a few years before the successor to the Habsburg monarchy was assassinated. Kurent destiny, the destiny of an artist in general persecuted, despised, misunderstood, just like today – haunted Cankar throughout his life. On the symbolic level this ended with the disintegration of the Austro-Hungarian Empire and the formation of Yugoslavia. He died a death unworthy of a great writer. The film shows, through Kurents story, all essential components of Cankars literature. The story about his work and life is told by France Bernik, writer Alenka Puhar, Manca G. Renko, PhD, Mateja Ratej, PhD and many other aficionados of his exceptional opus. Fragments from the story Kurent are interpreted by Jurij Souček, and the film also includes fragments from the contemporary version of Kurent, the musical Rok Kurent. A special characteristic of the film can be found in the animated sequences, which show the time before and immediately after World War I, when the writers turbulent life ended in a still unexplained death.