Bila so Titova mesta / They were Tito’s Towns

 

Amir Muratović
2017, 102 min, 2017, Slovenija

Sodni stolp, petek, 8.9.2017, ob 18.00 uri

 

Po smrti Josipa Broza Tita (1892-1980) je v vsaki izmed šestih republik in dveh avtonomnih pokrajin Socialistične federativne republike Jugoslavije po eno mesto imelo to čast, da je poimenovano po dolgoletnem predsedniku. Danes so ta mesta v sedmih državah in niti eno nima več v imenu Tita. Ta mesta so bila pogosto privilegirana, izbrana zaradi levičarskih idej, delavskega značaja, industrializacije, urbanizacije in sodobnosti. Zgodbe mest spoznamo skozi pripoved prebivalcev, ki se spominjajo obdobja pod Titovim imenom. Mnoge zgodbe so tragične, saj je malo mest, ki se jih ni dotaknila vojna v nekdanji Jugoslaviji.

Titova’ mesta so metafora za razpad Jugoslavije, ki so jo razdejala vsiljena etnična in verska sovraštva. Ali so bridke izkušnje prebivalcev teh mest spremenile odnos do drugačnosti, ali nestrpnost tli naprej? Ta kulturni prostor je stoletja živel v sožitju pod različnimi oblastniki in kulturne vezi so ostale.