Prepustna srca

dokumentarni film, 23 min, 2018, Slovenija
Katarina Jazbec
Režija: Katarina Jazbec
Spletna stran
Sodni stolp, sobota, 1.9.2018, ob 18.00 uri

Sinopsis

Kaj se zgodi, ko beremo skupaj z moškimi zaporniki vsak teden zapored dva meseca? In sicer kratke zgodbe, od slovenskih do južnoameriških, ter samo kot se zdi v belgijskem zaporu, ampak prav zares na dnu morja. Lahko skupno branje privede do drugačnega dialoga? Kaj se lahko naučimo o sebi preko branja fikcije z zaporniki? Koliko fikcije je v naši osebni in družbeni stvarnosti? Koliko fikcije potrebujemo, da preživimo? Kaj pomeni biti za zapahami v današnjem času? Kdo je zaprt? Koliko sebe lahko prepoznamo v zapornikovih pogovorih in njihovih osebnih refleksijah zgodb? In za konec, kaj smo si sposobni predstavljati izven meja naših osebnih zaporov? Prepustna srca je eksperimentalni dokumentarni film, v katerem so pogovori in refleksije zapornikov na prebrane kratke zgodbe prepleteni v novo zgodbo, ki poziva k razširitvi mej našega dojemanja in domišljije, in tako videnju, čutenju in zaznavanju sveta z mnogoterimi očmi.

Ustvarjalci

Režija: Katarina Jazbec
Scenarij: Katarina Jazbec
Kamera: Katarina Jazbec, Matija Pekić, Nikos Kostopoulos
Montaža: Jesse Immanuel Bom, Katarina Jazbec
Direktor fotografije: Katarina Jazbec
Ko-producent: De Rode Antraciet
Barvna korekcija: Matija Pekić
Oblikovanje knjig: Thomas Karlberg Walskaar
Prevod Kneževićevih zgodb iz slovenščine v nizozemščino: Roel Schuyt
Prevod bralnih srečanj iz nizozemščino v angleščino: Hannah Kalverde
Prevod podnapisov iz nizozemščine v angleščino : Jesse Immanuel Bom in Sem Janssen

Režija

Katarina Jazbec

Born in 1991, Slovenia, based in Rotterdam, the Netherlands. I am a Slovenian visual artist and a documentary maker who is searching for new forms of dialogue and storytelling while exploring the current questions of ethics, identity, freedom, social inequality and illness from different perspectives and ways of knowing. In my work it is essential for me to begin a dialogue from a vulnerable position, to take time and create spatial conditions wherein trust, participation, intimacy, and the unexpected can occur, while the boundaries of mutual understanding are examined. With my long-term Reading Cycle, I explore the idea of building interpretive communities through shared reading of fiction literature with a series of film works. The choice of the subject I collaborate with is always political and aimed at providing better visibility to the issue. Fascinated by the complex relationship between fictional and real, and its effects on society and the individual, I continuously examine it as a subtext in my works through photography, film, dialogue, (shared) reading and writing. My recent works have been shown in EYE Filmmusuem in the Netherlands, OrganVida Photo Festival in Croatia and International Festival of Contemporary Arts City of Women in Slovenia.


English

 

Synopsis

What happens if you read together with a group of male inmates for two months? The short stories, coming from Slovenia to South America, are seemingly read in a Belgium prison, whereas as a matter of fact at the bottom of the sea. Can reading together bring about a different kind of a dialogue? What can we learn about ourselves by reading fiction with prisoners? How much of fiction do we need to survive? What does it mean to be imprisoned today? How much of ourselves can we recognize in the inmates’ conversations and personal reflections of the stories? And finally, what are we capable to imagine beyond our ‘personal prisons’?
Permeating Hearts is an experimental documentary, in which prisoners’ conversations and reflections, which are prompted by shared reading of fiction literature, are weaved into a new story that asks us to expand the limits of our perception and imagination, and see, think and feel with multiple eyes.