MALI KATEKIZEM VELIKEGA ČLOVEKA

igrano-dokumentarni

41 minut, 2015, Slovenija

Režija: Štefan Celec

Produkcija: Slovenska evangeličanska cerkev v Soveniji

Sodni stolp, četrtek, 8.9.2016, ob 18. uri.

Prost vstop, vabljeni.

O FILMU


Luthrov Mali katekizem v prevodu Franca Temlina je po dosedanjih podatkih zanesljivo prva ohranjena knjiga v prekmurskem jeziku. Zakaj se torej spominjamo preteklosti in ukvarjamo s časovno odmaknjenimi dogodki, ki so že zdavnaj preživeti? Razlogov je seveda več, a eden ključnih je, da na podlagi pomembnih dosežkov, ki so temelj za razvoj sodobnega sveta lažje razumemo sedanjost kot tudi prihodnost. Tak temelj je položil Franc Temlin, ki je z Malim Katekizmom dal prekmurskemu narečju slovstveno obliko in značaj ter spodbudno vplival na vse sledeče prekmurske pisce kot tudi na narodnostno, jezikovno, kulturno in versko podobo pokrajine ob Muri.

REŽIJA

Mali katekizem_5Štefan Celec


Režija dokumentarnih filmov: Mali katekizem, velikega človeka – igrano/dokumentarni film ob 300. Obletnici prve prekmurske knjige (2015) Onkraj Mure, onkraj oceana (2014) – prekmursko izseljeništvo v Argentini in Prekmurju Murska republika 1919 – zgodba o Vilmošu Tkalcu, ob 95. obletnici priključitve Prekmurja SHS, v koprodukciji z RTV SLO (2014) Prevratno Prekmurje – priključitev Prekmurja SHS 1919 (2013) Radgona 1991 – osamosvojitvena vojna v Pomurju (epk 2012) Podoba in slike Ludvika Vrečiča – prvi prekmurski akademski slikar (2011) Prehojena pot – zgodovina protestantizma (2011) Prekmurski arhiv v Argentini – zgodba o Esther Cmor (2011) *Nouvi zakon Števana Kuzmiča – prvi prevod Biblije iz grščine v prekmurščino (2009) *Iskanje narodnostnih korenin– o prekmurskih izseljencih v Bethlehemu, PA, ZDA (2007) *Spomini na prekmurske Jude (2005) * vsi trije dokumentarni filmi so bili predvajani na RTV SLO Apače – Abstall nekoč in danes – zgodovina preseljevanja in naseljevanja prebivalstva v Apaški dolini (2004) Čez ocean v Transmurano – o slovenskih izseljencih v Argentini in Urugvayu v treh delih (2006)

USTVARJALCIRežija: Štefan Celec
Scenarij: Štefan Celec, dr. Klaudija Sedar
Direktor fotografije: Jože Glažar
Režija igranih prizorov: Jože Glažar
Montaža, grafika in postprodukcija: MPN studio, Murska Sobota
Ostali: 50 statistov in sogovorniki iz Banske Bistrice, Bratislave na Slovaškem, Berlina in Halleja iz Nemčije
Produkcija: Slovenska evangeličanska cerkev v Soveniji

ENG


Luther’s Small Catechism translated by Franc Temlin after previous data reliably maintained first book in Prekmurian language. So why do we remember the past and dealing with the time isolated events that are long survive? The reasons are, of course, more, but one of the key is that on the basis of significant achievements, which are the foundation for the development of the modern world easier to understand the present and the future. Such a foundation is laid Franc Temlin is with Small Catechism dialect of Prekmurje literary form and character and encouraging impact on all subsequent Mura writers as well as ethnic, linguistic, cultural and religious landscape along the Mura river.