Izpeljanka  / 60 min / 2014

Studio 12

Izpeljanka (ang. Derivate), 60 minutni dokumentarni film o vplivu ameriške kulture na Slovenijo, njene vsebine in identiteto. Prikazuje zgodbe mladih kreativnih posameznikov, ki so prevzeli določene ameriške ideje ter jih izpeljali in prilagodili za slovensko okolje. Podcasti, stand-up komedija, spletne nanizanke, mobilne aplikacije in TED konference so nekatere prakse, ki so v svojem formatu ameriške, vendar jih v Sloveniji uporabljamo po svoje. V času globalizacije, kjer se kulture med seboj mešajo hitreje kot kadarkoli prej, se lahko vprašamo ali slovenska družba s temi vplivi izgublja ali pa bogati svojo identiteto?

AVTORJI


MAJA ZUPANC Diplomirana sociologinja z veliko ljubeznijo do filma. Soustvarjalka prvega slovenskega filmskega podcasta Film Flow in aktivna sodelavka vsej večjih filmskih festivalov v Sloveniji. Trenutno deluje v neodvisni produkciji Studio 12 kot snemalka in montažerka ter ustvarjalka dokumentarnih filmov. Mangata (2014) Izpeljanka (2015) Rastoče grede (2015)

ŽIGA STANOVNIK Diplomiran filozof in zgodovinar, ki se vseskozi ukvarja z umetnostjo fotografije. Filmske obrti se je učil na London film academy in v Izobraževalnem središču RTVSLO pri Tinetu Perku. Zadnja leta ustvarja neodvisne, kratke in dokumentarne filme ter sodeluje pri bogati prodkuciji Studia 12. “Vrnitev domov” – kratek film (2009) “Into the roots of freedom” – dokumentarno-glasbeni celovečerni film (2010) “Revolucija ljubezni” – dokumentarni kratek film (2012) “Flying of Daktari” – dokumentarni film (2014)

KOLOFON


Maja Zupanc, Žiga Stanovnik, Matej Delakorda, Zoran Mihajlović

SYNOPSIS


Derivative is a 60-minute long documentary film on the impact of American culture in Slovenia, its content and identity. It shows the story of young creative individuals who have taken certain American ideas and derived it into Slovenian environment. Podcasts, stand-up comedy, web series, mobile apps, and the TED Conference are some of these practices that are in its format American, but are used in different way in Slovenia. In the age of globalization, where cultures mix with each other faster than ever before, a question arises: is Slovenian society enriched with these influences or are we losing our national identity?