Iz-Hod / 56:51 min / 2014

Fakulteta za socialno delo

Dokumentarni film raziskuje problematiko inštitucionalnega zapiranja ljudi s težavami v duševnem zdravju in spremlja in reflektira akcijo Iz-hod (740km marš po inštitucijah zaprtega tipa) … Dokumentarni film Izhod, je večplastna naloga s spremnim tekstom, v katerem dopolnjujeva, raziskujeva in reflektirava dogajanje ter okoliščine projekta. Sam film je neke vrste kronološki zapis dogajanja in najinega odzivanja, ki naju v prvem delu vodi od učenja o odprtih vprašanjih psihiatrije, duševnega zdravja, institucionalne represije itd. (prvi del), do akcijskega raziskovanja in aktivnega sodelovanja (drugi del). V drugem delu se tako lotiva raziskovanja samega gibanja, Izhoda kot družbene akcije, poleg tega pa ves čas raziskujeva ter reflektirava tudi najino lastno vlogo. Gre za nov poskus približevanja socialnega dela v svet neodvisne multimedijske komunikacije preko lastnega vključevanja tako v aktivistični akciji, kot v produkcijski vlogi.

AVTORJI


Staš Štrukelj in Nejc Birsa sta bila sošolca na Fakulteti za socialno delo in člana neformalne skupine Iz-hod, ki sta se ji pridružila tokom študija. Iz-hod dokumentrani film je njuno diplomsko delo in obenem tudi njun prvi skupni izdelek – oba pa sta se z multimedijo ukvarjal že pred tem (RSi/RTV, GP, Net TV, LenTV, …)

KOLOFON


SYNOPSIS


The documentary »Izhod«, meaning »Way out«, is a multifaceted project in which we examine and reflect upon the events as well as the circumstances thereof. The video is in fact a chronological record of not only events taking place, but also our personal responses. And so, it takes us from learning about the unanswered questions in the scope of psychology, mental health, institutional repression, etc. (part one), to action research and active participation (part two). The second part therefore covers research of the very movement, the documentary in terms of a social action, and our own roles therein. This thesis statement is the an attempt at bringing social work closer to the sphere of independent multimedia communication via personal involvement in the very activist action, as well as in production.