Fronte Kurdistana / Fronts of Kurdistan

 

Erik Valenčič
50 min, 2015, Slovenija

Sodni stolp, sobota, 9.9.2017, ob 14.00 uri.

O filmu

 

Bližnji vzhod so zajele vojne in brezvladje. Težko je napovedati, kako se bodo vojne razvijale, toda nekaj je gotovo – reke krvi bodo spremenile obličje Bližnjega vzhoda, kot smo ga poznali do zdaj. Na njegovem pogorišču so se medtem ponovno prebudile starodavne težnje Kurdov po samostojnosti. Kurdov je med 30 in 40 milijonov. So največji narod brez svoje države, narod, ki živi v Turčiji, Iranu, Iraku in Siriji. Kurdi se trenutno bojujejo proti Islamski državi, ki poskuša osvojiti njihova ozemlja. Najbolj znana so kanton Kobane v Siriji, provinca Kirkuk ter gora Sindžar v Iraku. Novinar TV Slovenija Erik Valenčič je bil sam s kamero na teh območjih. Skupaj s kurdskimi borci in borkami je hodil po prvih bojnih črtah. Uspelo se mu je prebiti v ospredje bojev, kamor se ni uspelo nobenemu drugemu novinarju. Oddaja Fronte Kurdistana bo gledalce popeljala na prve bojne črte bojišč od Iraka do Sirije in skozi trenutne bitke predstavila dolgotrajen kurdski boj za lastno preživetje v tem najbolj nevarnem delu sveta.

Režija


 
Erik Valenčič
 

Erik Valenčič je dolgoletni novinar in poznavalec razmer na Bližnjem Vzhodu. Svojo kariero je začel leta 2001 na Radiu Študent, kjer je delal v aktualno-politični redakciji, katere vodenje je prevzel v letih 2006 in 2007. Iz Radia Študent je odšel na Mladino, za katero je pisal do leta 2012, vmes pa je poročal tudi za slovensko edicijo časopisa Le Monde diplomatique. Vsa ta leta je potoval po širšem Bližnjem vzhodu in Afriki in ustvaril mnogo reportaž. Leta 2011 je izšla tudi njegova knjiga Obleganje Gaze – Ubijanje palestinskega ljudstva. Od leta 2012 do 2015 je bil sodelavec zunanje-politične redakcije na javni televiziji (RTV), za katero je med drugim naredil dva odmevna dokumentarna filma Koalicija sovraštva in Fronte Kurdistana. Koalicija sovraštva je prejela Posebno pohvalo v kategoriji raziskovalno novinarstvo s strani Evropske mreže regionalnih televizij Circom na podelitvi maja 2015 v irskem mestu Dundalk, Fronte Kurdistana pa Nagrado za posebne dosežke od Društva novinarjev Slovenije novembra isto leto. Valenčič je tudi sourednik zadnje izdaje Časopisa za kritiko znanosti z naslovom Rasizem: razrezani svet, ki je bila izdana poleti 2015. Decembra 2015 je pri založbi Sanje izšel tudi njegov romanski prvenec Sence ne gorijo. Objava njegovega naslednjega romana Smrt za življenje je predvidena za oktober 2017 pri isti založbi. Valenčič občasno piše za tednik Mladina, sodeluje pa tudi s produkcijskima hišama STARAGARA in TRAMAL FILMS. Je tudi direktor Kulturno-socialnega zavoda Sagar. S filmskim ustvarjalcem Miho Mohoričem je naredil nov
dokumentarni film z naslovom Troje svetih, ki bo predvidoma predvajan na RTV v novembru 2017.

Filmografija: Dokumentarna oddaja o Siriji (2012), Dokumentarna oddaja o Gazi (2013), Koalicija sovraštva (2014), Dokumentarna reportaža iz Gaza (2014), Fronte Kurdistana (2015), Troje svetih (2017)

Ustvarjalci

 

Režija: Erik Valenčič
Scenarij: Erik Valenčič
Kamera: Erik Valenčič
Montaža: Dejan Koban
Oblikovalec zvoka: Marjan Drobnič
Glasbena oprema: Simon Šurev
Oblikovalec zvoka. Marjan Drobnič
Producent oddaje: Vojko Fakin
Producent: Damjan Zupančič
Nastopajoči: Lidija Hren (Glas/Voice), Erik Valenčič (Glas/Voice)
Produkcija: RTV Slovenija

English

 
Synopsis
 

Middle East has been long captured in wars and anarchy. It’s imposible to predict how the wars will develope but it’s quite clear – rivers of blood will change the face of Middle East as we have known it by now. All these wars, battles, difficult positions woke up the acient aspirations of Curd nation for indipendency. 30 to 40 milion of Curd people are the biggest nation without it’s own state , so they live inside four states: Turkey, Iran, Iraq and Syria. They fight hard against ISIS which wants to conquer their teritory in Syria (canton Kobane) and in Iraq (province Kirkuk and mountain Sinjar). Erik Valenčič was the only journalist that was alowed to be in the battle’s frontline. Through this exprience and through interviewing Curd polititians as well as the common people, we get the picture about their long battle in this most dangerous place in the world.


 
Director
 

Erik Valenčič

 

Erik Valenčič is a long-time journalist and an expert on the situation in Middle East. He started his career in 2001 at Radio Študent, where he was working in a current political redaction and took over the department from 2006 to 2007. Afterwards he moved to Mladina, for which he was writing until 2012 and in the meantime reported for the Slovenian edition of the newspaper Le Monde diplomatique. All these years he’s been travelling around Middle East and Africa and created numerous news covers. In 2011 his book Obleganje Gaze – Ubijanje palestinskega ljudstva was published. From 2012 to 2015 he was working for a foreign political redaction at the national television (RTV), for which he also made two documentary films: Koalicija sovraštva and Fronts of Kurdistan. Koalicija sovraštva received special mention in investigative journalism category at the European Association of Regional Television Circom in May 2015 in Dundalk in Ireland and in the same year Fronts of Kurdistan was awarded special achievement prize by the Association of Slovenian Journalists. Valenčič is a co-editor of the last edition of a newspaper Časopis za kritiko znanosti entitled Rasizem: razrezani svet, published in summer of 2015. In December 2015 his debut novel Sence ne gorijo was published by a publishing house Sanje. His second novel Smrt za življenje is due to be released in October 2017 by the same publisher.

Valenčič often writes for a weekly magazine Mladina as well as cooperated with production companies STARAGARA and TRAMAL FILMS. He’s also a director of Culturally-social institute Sagar. Together with a filmmaker Miha Mohorič he created new documentary film titled Troje svetih, probably shown on national television in November.