PRIZORIŠČA

SODNI STOLP – glavno prizorišče DOKUDOC

Pristan 8, Lent – Maribor

 _MG_6978__foto dejan bulut
 

Sodni stolp leži v samem središču mesta Maribor in je bil zgrajen leta 1310. Njegov namen je bil zaščititi jugozahodni del mesta pred nezaželjenimi vsiljivci, ter je imel vlogo obrambnega stolpa, ki se je dotikal mestnega obzidja. Prvič je svojo podobo spremenil leta 1540, ko so ga pozidali v trdnjavsko obliko, ter ga pokrili s stožičasto streho, katera je nato v 17. stoletju pogorela. Obrambni stolp so v vseh letih večkrat dozidali, kar se odraža tudi v njegovem videzu. Do drugega nadstropja je bil stolp zgrajen v renesančnem slogu, katere so nato povišali še za dve nadstropji, da so pridobili na njegovi višini, nazadnje pa so ga spremenili v času po drugi svetovni vojni, ko je nekako dobil tudi današnji izgled.Leta 1937 je delno pogorel in bil v 50-ih letih 20. stoletja obnovljen. Sodni stolp je dobil ime po sodbah, ki so jih sprejemali v stolpu, hkrati pa ga povezujejo tudi s časi verovanja v čarovnice in takratnimi obredi, saj so tukaj potekala sodbe tistim ženskam, ki so zaradi takšnih in drugačnih dejanj bile spoznane za čarovnice. Vendar se tukaj nikoli niso opravljale smrtne kazni. Nahaja se na obrežju reke Drave, ob Mariborski tržnici.

Vse projekcije so v Sodnem stolpu.


ATRIJ ŽIČKI DVOR – sobotno večerno prizorišče

Žički dvor je objekt iz obdobja srednjega veka, ki pomembno oblikuje veduto mariborskega Lenta. Do razpusta samostana leta 1782 (Jožefinske reforme) je bil dvor v lasti Žičke kartuzije – od tod tudi ime. Služil je kot samostanska hiša (curia, hof), oz. gospodarsko in upravno središče za žičko posest na Dravskem polju, v Mariboru in njegovi okolici, kakor tudi trgovska postojanka. Na začetku 19. stoletja so ga skupaj z minoritskim samostanom, v katerem danes domuje Lutkovno gledališče Maribor, preuredili v vojašnico ter nato v vojaško sodišče in zapore. V zadnjih desetletjih je dvor propadal, vse do leta 2015, ko ga kupi lastnik podjetja Galerija Gosposka, Saša Aleksander Arsenovič. Danes je Žički dvor prostor kulture in gastronomije, ki skozi postopno revitalizacijo, obiskovalce opominja, da smo ljudje naravnani k hedonizmu.

V atriju Žičkega dvora ja sobotna večerna projekcija, v primeru slabega vremena bo prestavljena v Sodni stolp.